Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2018

Kính gửi: Quý cổ đông

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2018 và giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính so với Quý 2/2017 như đính kèm.

Trân trọng,

 

 

20180726_BCTC Hop nhat Quy 2 2018_774 DVKT BTK