Dự án bồn chứa condensate Nam Côn Sơn

  • Khách hàng: Client: PetroVietnam Gas Company
  • Phạm vi công việc: EPC
  • Thời gian: 11/2001 –11/2003
  • Hạng mục: 02 bồn chứa condensate, condensate pumps, hệ thống metering skid, floating roofs
  • Công suất: 16,500 m3/mỗi bồn chứa

NCS condensate storage project