close

Dự án Daman Development (giai đoạn 2)

Khách hàng: ONGC

Địa điểm: Ấn Độ

Thời gian: 04/2017 – 02/2018

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, thi công giàn đầu giếng.

Tin nổi bật