Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng công trình biển

Du an Air cooler (10)Picture2

Bắt đầu cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M), vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, chạy thử, sửa chữa, tháo dỡ các công trình dầu khí Việt Nam từ năm 2002, đến nay,  Tổng công ty DVKT đã cung cấp dịch vụ cho nhiều công trình, dự án quan trọng của các nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước. Những thành công trong lĩnh vực vận chuyển, lắp đặt, đấu nối các công trình dầu khí biển là những bước đi tự tin, vững chắc đồng thời đóng góp tỷ trọng không nhỏ vào doanh thu của Tổng công ty DVKT.

Bên cạnh đó, Tổng công ty DVKT cũng đã triển khai thực hiện tốt các hợp đồng cung cấp dịch vụ O&M cho nhiều công trình, dự án, đóng góp một phần quan trọng trong việc hoàn thành chỉ tiêu sản lượng khai thác hàng năm của các nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước.

Các dịch vụ chính:

  • Chế tạo các cấu kiện từ nhỏ tới trung bình phục vụ cho công tác lắp đặt ngoài khơi;
  • Vận chuyển, lắp đặt, đấu nối và chạy thử các công trình dầu khí biển;
  • Sửa chữa, nâng cấp các công trình dầu khí biển;
  • Di dời, tháo dỡ các công trình dầu khí biển;
  • Vận hành, bảo dưỡng các công trình dầu khí;
  • Cung ứng nhân lực hỗ trợ vận hành, bảo hành các công trình dầu khí;
  • Cung cấp vật tư phụ tùng, dịch vụ kho ngoại quan phục vụ cho công tác vận hành bảo dưỡng, lắp đặt và đấu nối, chạy thử, đại tu, bảo dưỡng trang thiết bị an toàn, cứu hỏa, cứu sinh, kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các thiết bị …