Tàu dịch vụ

123
1 - 1m - 1.4m

DỊCH VỤ CUNG ỨNG TÀU CHUYÊN NGÀNH DẦU KHÍ

Tổng công ty DVKT hiện đang sở hữu đội tàu dịch vụ dầu khí lớn nhất Việt Nam bao gồm các tàu dịch vụ hiện đại như tàu kéo, thả neo và vận chuyển hàng hóa giữa bờ và giàn khoan (AHTS), tàu định vị động học (DP1 & DP2), tàu chữa cháy, tàu trực mỏ, tàu bảo vệ,… được vận hành bởi đội ngũ thuyền viên Việt Nam có năng lực, nhiều kinh nghiệm.

Ngoài đội tàu hiện tại, Tổng công ty DVKT còn hợp tác với nhiều chủ tàu trong và ngoài nước dưới nhiều hình thức như thuê mua, thuê tàu trần dài hạn, thuê tàu ngắn hạn,… nhằm bổ sung phương tiện để đáp ứng các nhu cầu về dịch vụ tàu cho hoạt động dầu khí tại Việt Nam và khu vực. Hiện Tổng công ty DVKT cung cấp khoảng 90% dịch vụ tàu chuyên dụng phục vụ hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam.

DANH SÁCH TÀU PTSC