Khảo sát địa chấn, địa chất và công trình ngầm

ROV
PTN (402)

BinhMinh02

Đây là các dịch vụ đặc thù, đòi hỏi tính chuyên môn cao, yêu cầu công nghệ và kỹ thuật cao đồng thời cũng là các dịch vụ không thể thiếu trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và an ninh biển. Cùng với sự phát triển của lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, dự kiến tiềm năng phát triển dịch vụ này là rất lớn. Tổng công ty DVKT hiện là đơn vị duy nhất trong Tập đoàn và cả nước có đủ năng lực và kinh nghiệm để triển khai đồng bộ các dịch vụ khảo sát đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế bao gồm:

  • Dịch vụ khảo sát địa chấn 2D, 3D & 4C: Thu nổ, xử lý số liệu và minh giải;
  • Dịch vụ khảo sát địa chấn vật lý:  Khảo sát địa chấn nông phân giải cao và khảo sát Analogue (khảo sát đo sâu đơn tia, khảo sát đo sâu đa tia, khảo sát sóng siêu âm quét tường, khảo sát từ tính, khảo sát địa chấn nông bề mặt);
  • Dịch vụ khảo sát địa chất công trình: Quản lý, vận hành và khai thác các tàu phục vụ công tác khảo sát địa chất công trình với đầy đủ hệ thống khoan bao gồm CTP, thiết bị lấy mẫu, phòng thí nghiệm trên tàu …;
  • Dịch vụ khảo sát hải dương và khảo sát địa hóa: Hợp tác với các đối tác trong khu vực cũng như trên thế giới thực hiện thành công khảo sát địa hóa và khỏa sát hải dương;
  • Dịch vụ hỗ trợ khoan, khảo sát, bảo dưỡng sữa chữa và lắp đặt công trình ngầm bằng ROV: Dịch vụ ROV với các loại ROV có thể lặn sâu tới 2000 mét dưới mặt nước biển, đáp ứng tiêu chuẩn IMCA. Công tác khảo sát, sữa chữa công trình ngầm được chứng nhận bởi BV và DNV cùng với đội ngũ nhân sự vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế;
  • Xử lý số liệu, thí nghiệm, minh giải và lập báo cáo:  Với trung tâm xử lý số liệu và phòng thí nghiệm tại Vũng Tàu cùng đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm, Tổng công ty DVKT đã và đang đem đến cho khách hàng các dịch vụ xử lý số liệu, thí nghiệm, minh giải và lập báo cáo đáp ứng được các yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc tế.