Kho nổi, xử lý và xuất dầu thô (FSO/FPSO)

P5080123DSC_0546

Hiện tại, Tổng công ty DVKT đang sở hữu và đồng sở hữu 5 FSO/FPSO, tổ chức cung cấp các dịch vụ vận hành, khai thác, bảo dưỡng sửa chữa cho 8 tàu FSO/FPSO trong và ngoài nước và là đơn vị trong nước đứng đầu Việt Nam trong việc làm chủ công nghệ quản lý, vận hành, bảo dưỡng tàu FSO/FPSO. Các dịch vụ chủ yếu của Tổng công ty DVKT về kho nổi chứa và xử lý, xuất dầu thô FSO/FPSO:

  • Sở hữu, EPCI, cung cấp kho nổi FSO/FPSO;
  • Lắp đặt, đấu nối, chạy thử các kho nổi FSO/FPSO;
  • Quản lý, vận hành, khai thác, bảo dưỡng, cung ứng lao động kỹ thuật kho nổi FSO/FPSO.

DANH SÁCH TÀU FSO/FPSO