Cảng dịch vụ

_DSC1127a
1

Tổng công ty DVKT đang quản lý và vận hành hệ thống gồm 8 căn cứ cảng dịch vụ tại tất cả các trung tâm trên cả 3 miền Bắc , miền Trung và miền Nam với tổng diện tích hơn 345 héc ta như: Cảng PTSC Đình Vũ (15,2 ha), Cảng Nghi Sơn (35 ha), Cảng Hòn La (8,8 ha), Cảng Sơn Trà (10 ha), Cảng Dung Quất (4,2 ha), Cảng tổng hợp Phú Mỹ (26,5 ha), Cảng Sao Mai – Bến Đình (163 ha), Cảng Hạ lưu Vũng Tàu (82,2 ha).

Trong số các cảng trên, có 5 cảng được sử dụng làm căn cứ hậu cần dầu khí, gồm: Cảng Nghi Sơn, Cảng Dung Quất, Cảng Sao Mai – Bến Đình, Cảng tổng hợp Phú Mỹ, Cảng Hạ lưu Vũng Tàu. Nhờ đó, Tổng công ty DVKT đã đáp ứng đầy đủ các dịch vụ hậu cần cho tất cả các công ty và nhà thầu đang hoạt động thăm dò khai thác dầu khí Việt Nam.

Với cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện có, Tổng công ty DVKT cung cấp toàn bộ các dịch vụ về cảng và hậu cần liên quan như:

  • Dịch vụ cầu cảng, bến, kho, bãi, văn phòng cho thuê;
  • Cung cấp, cho thuê các trang thiết bị nâng hạ, xếp dỡ, phương tiện vận tải;
  • Dịch vụ xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ cân hạng nặng và hạ thủy các cấu kiện, công trình dầu khí biển;
  • Dịch vụ cung cấp nhiên liệu, dầu nhớt và nước sạch, sửa chữa đầu bến cho tàu biển;
  • Dịch vụ cung cấp lao động kỹ thuật tại cảng;
  • Dịch vụ đại lý tàu biển, khai thuế hải quan, logistics và giao nhận, vận tải đa phương thức.

DANH SÁCH CẢNG PTSC