Tin cổ đông

Thông báo trả cổ tức 2015 cho cổ đông chưa lưu ký (15/08/2016)

Kính gửi: Quý Cổ đông Căn cứ Danh sách Người sở hữu chứng khoán hưởng quyền nhận cổ tức năm 2015 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam chốt ngày 22/7/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp số 847/2016-PVS/VSD-ĐK, Tổng công ty Cổ phần

Công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016 (16/05/2016)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin trân trọng cám ơn quý cổ đông đã quan tâm tới tham dự, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các vấn đề quan trọng của Tổng công ty, góp phần

Công bố Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị (16/05/2016)

Kính gửi: Quý cổ đông Ngày 29/4/2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo đó, với 100% số phiếu biểu quyết tán thành, Hội đồng quản trị đã tín nhiệm

Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (16/05/2016)

Kính gửi Quý cổ đông Tổng công ty Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ  Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Mã chứng khoán PVS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm dự thảo các tài liệu nghị sự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 (16/05/2016)

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM Trụ sở: Lầu 5, số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. THÔNG BÁO           V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 Hội đồng

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (05/04/2016)

Kính gửi Quý cổ đông Ngày 15/3/2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-DVKT-HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Tạ Đức Tiến – Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH 1TV Công

Công bố quyết định chi trả cổ tức (05/04/2016)

Kính gửi Quý cổ đông Ngày 15/7/2015, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 532/QĐ-DVKT-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 12%. Tổng công ty trân trọng gửi đến Quý cổ đông thông tin

Công bố quyết định nghỉ hưu của Phó Tổng Giám đốc (05/04/2016)

Kính gửi: Quý cổ đông Ngày 01/03/2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 113/QĐ-DVKT-HĐQT về việc nghỉ hưu của ông Nguyễn Tấn Hòa – Phó Tổng Giám đốc. Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu

UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính (05/04/2016)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã nhận được văn bản số 783/UBCK-GSĐC ngày 18/02/2016 về việc chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính như đính kèm. Tổng công ty kính thông báo để Quý cổ đông được

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 (05/04/2016)

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp như đính kèm. Để tra cứu các thông tin