Tin cổ đông

Công bố quyết định chi trả cổ tức (05/04/2016)

Kính gửi Quý cổ đông Ngày 15/7/2015, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 532/QĐ-DVKT-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 12%. Tổng công ty trân trọng gửi đến Quý cổ đông thông tin

Công bố quyết định nghỉ hưu của Phó Tổng Giám đốc (05/04/2016)

Kính gửi: Quý cổ đông Ngày 01/03/2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 113/QĐ-DVKT-HĐQT về việc nghỉ hưu của ông Nguyễn Tấn Hòa – Phó Tổng Giám đốc. Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu

UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính (05/04/2016)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã nhận được văn bản số 783/UBCK-GSĐC ngày 18/02/2016 về việc chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính như đính kèm. Tổng công ty kính thông báo để Quý cổ đông được

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 (05/04/2016)

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp như đính kèm. Để tra cứu các thông tin