Tin cổ đông

Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2017 (25/04/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng kính gửi đến các Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Báo cáo Tài chính Quý 1/2017 Công ty Mẹ như đính kèm. Trân trọng,

Thông báo về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 (18/04/2017)

THÔNG BÁO V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 như sau: Thời gian tổ chức:

Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cồ đông thường niên 2017 (18/04/2017)

Kính gửi Quý cổ đông Tổng công ty Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm dự thảo các tài liệu nghị sự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như

Công bố thông tin Hợp đồng cho thuê Kho nổi FPSO PTSC Lam Sơn (07/04/2017)

Kính gửi : Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng cám ơn sự quan tâm của Quý cổ đông và nhà đầu tư trong suốt thời gian qua. Liên quan đến vấn đề thông tin chấm dứt Hợp đồng cho thuê Kho nổi FPSO

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2017 (03/03/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như tài liệu kèm theo. Trân trọng. 20170302_TB

Công bố chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2017 (15/02/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin thông báo đến Quý cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như tài liệu kèm theo. Trân trọng. 20170214_Cong bo chi tieu KH SXKD nam 2017_174 DVKT VP

Gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2017 (08/02/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông Ngày 07/02/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn số 633/UBCK-GSĐC chấp thuận cho Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam được gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Tổng công ty lập cho năm tài

Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách Ban Tài chính Kế toán (24/01/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Ngày 17/01/2017, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-DVKT về việc giao nhiệm vụ phụ trách Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty (ông Nguyễn Xuân Cường – Trưởng ban Tài chính Kế toán đã được Hội đồng quản trị

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (16/01/2017)

Kính gửi Quý cổ đông Ngày 12/01/2017, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-DVKT-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cường – Kế toán trưởng Tổng công ty giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Thông báo chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2016 (23/11/2016)

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo lập danh sách hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2016 như dưới đây:

Công bố Nghị quyết tạm ứng cổ tức 2016 (23/11/2016)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng cám ơn sự quan tâm của Quý cổ đông trong suốt thời gian qua. Ngày 22/11/2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt

Công bố Nghị quyết thành lập Công ty PTSC Labuan Co., Ltd (25/08/2016)

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngày 24/8/2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 498/NQ-DVKT-HĐQT về việc thành lập Công ty PTSC Labuan Co., Ltd. Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành, Tổng công ty Cổ phần

Thông báo trả cổ tức 2015 cho cổ đông chưa lưu ký (15/08/2016)

Kính gửi: Quý Cổ đông Căn cứ Danh sách Người sở hữu chứng khoán hưởng quyền nhận cổ tức năm 2015 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam chốt ngày 22/7/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp số 847/2016-PVS/VSD-ĐK, Tổng công ty Cổ phần

Công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016 (16/05/2016)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin trân trọng cám ơn quý cổ đông đã quan tâm tới tham dự, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các vấn đề quan trọng của Tổng công ty, góp phần

Công bố Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị (16/05/2016)

Kính gửi: Quý cổ đông Ngày 29/4/2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo đó, với 100% số phiếu biểu quyết tán thành, Hội đồng quản trị đã tín nhiệm

Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (16/05/2016)

Kính gửi Quý cổ đông Tổng công ty Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ  Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Mã chứng khoán PVS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm dự thảo các tài liệu nghị sự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 (16/05/2016)

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM Trụ sở: Lầu 5, số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. THÔNG BÁO           V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 Hội đồng

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (05/04/2016)

Kính gửi Quý cổ đông Ngày 15/3/2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-DVKT-HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Tạ Đức Tiến – Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH 1TV Công

Công bố quyết định chi trả cổ tức (05/04/2016)

Kính gửi Quý cổ đông Ngày 15/7/2015, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 532/QĐ-DVKT-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 12%. Tổng công ty trân trọng gửi đến Quý cổ đông thông tin

Công bố quyết định nghỉ hưu của Phó Tổng Giám đốc (05/04/2016)

Kính gửi: Quý cổ đông Ngày 01/03/2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 113/QĐ-DVKT-HĐQT về việc nghỉ hưu của ông Nguyễn Tấn Hòa – Phó Tổng Giám đốc. Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu