Công bố thông tin về việc Ký Hợp đồng với Người có liên quan

Kính gửi: Quý Cổ đông,

Ngày 16/3/2020, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ký kết Hợp đồng với Người có liên quan. Tổng công ty trân trọng công bố thông tin nêu trên đến quý Cổ đông và Nhà đầu tư như tài liệu đính kèm.

Trân trọng,

Đính kèm: 2020 03 17_Cong bo thong tin ve viec Ky Hop dong voi Nguoi co lien quan_271 DVKT BTK.