Công bố thông tin về việc giải thể Công ty PTSC CGGV

Kính gửi: Quý cổ đông,

Ngày 04/11/2019, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam nhận được Văn bản số 106/PTSC CGGV ngày 04/11/2019 của Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV (“Công ty PTSC CGGV”) về việc Giải thể Công ty. Theo đó, Công ty PTSC CGGV, Đơn vị thành viên có vốn góp 51% của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, đang tiến hành thủ tục giải thể theo Quy định hiện hành.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin nói trên đến Quý cổ đông như tài liệu đính kèm.

Trân trọng,

Đính kèm: 2019 11 05_Cong bo thong tin ve viec Giai the PTSC CGGV_1444 DVKT-BTK.