Công bố thông tin Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu PVS

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu Tổng công ty số 10/DVKT-BTK ngày 05/01/2019.

Tổng công ty kính gửi đến Quý cổ đông thông tin nói trên như đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm: 10/DVKT-BTK – Giay dang ky ngay giao dich bo sung co phieu PVS