Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Kính gửi Quý cổ đông

Ngày 15/3/2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-DVKT-HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Tạ Đức Tiến – Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH 1TV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2016.

Tổng công ty xin thông báo đế Quý cổ đông được biết.

Trân trọng.

313.TB-DVKT bo nhiem mr Ta Duc Tien