Công bố ký Hợp đồng với Người có liên quan

Kính gửi : Quý cổ đông

Ngày 26/3/2018, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ký kết Hợp đồng và Thỏa thuận với Người có liên quan. Tổng công ty trân trọng công bố thông tin nêu trên đến quý Cổ đông và nhà đầu tư như tài liệu đính kèm.

Trân trọng,

 

20180328_CB ky Hop dong giao dich voi Nguoi lien quan_304 DVKT BTK