Công bố Nghị quyết về việc Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 13/9/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 523/NQ-DVKT-HĐQT về việc Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin gửi kèm Nghị quyết nói trên đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm nội dung Nghị quyết nói trên như tài liệu đính kèm.

Trân trọng,

Đính kèm: 2019 09 13_Cong bo thong tin Nghi Quyet ve viec Chi tra co tuc nam 2018 bang tien_1195 DVKT-BTK