Công bố Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung PVS

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố Thông báo số 24/TB-SGDHN ngày 08/01/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (MCK: PVS).

Tổng công ty kính gửi đến Quý cổ đông thông tin nói trên như đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm: 24/TB-SGDHN – Thong bao Ngay giao dich dau tien cua co phieu niem yet bo sung PVS