Thông báo trả cổ tức 2015 cho cổ đông chưa lưu ký

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Danh sách Người sở hữu chứng khoán hưởng quyền nhận cổ tức năm 2015 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam chốt ngày 22/7/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp số 847/2016-PVS/VSD-ĐK, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đề nghị quý Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 22/8/2016, bằng cách hoàn thiện hồ sơ đăng ký nhận cổ tức qua chuyển khoản và gửi về Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam theo các thông tin sau:

  1. Hồ sơ gồm có:
  • Giấy đăng ký nhận cổ tức qua chuyển khoản (theo mẫu đính kèm);
  • Photo CMND/ Hộ chiếu của Cổ đông;
  1. Địa chỉ nhận hồ sơ:

Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Tầng 5, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Ghi chú: Cổ tức chỉ được chuyển trả vào tài khoản ngân hàng mang tên quý Cổ đông.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Email: tuyenntt@ptsc.com.vn, Điện thoại: 08.3910.2828 (số nội bộ 6903) để được hướng dẫn.

Trân trọng.

MAU Phieu dang ky nhan co tuc bang chuyen khoan