Giấy CNĐKKD

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 10 (21/02/2019)

Kính gửi Quý Cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến Quý cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10, ngày 20/02/2019 của Tổng công ty như đính kèm. Trân trọng, Đính kèm: 186/DVKT-BTK – Cong bo Giay chung

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (12/06/2018)

Kính gửi Quý Cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến Quý cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty như đính kèm. Trân trọng,   20180612_CB Giay chung nhan dang ky doanh nghiep bo sung_591 DVKT BTK

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (14/09/2017)

Kính gửi Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến Quý cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty như đính kèm. Trân trọng,   150710 DKKD 2015