Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng với Người liên quan

Kính gửi : Quý Cổ đông,

Ngày 09/10/2019, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã thông qua việc ký kết Hợp đồng với Người có liên quan. Tổng công ty trân trọng công bố thông tin nêu trên đến quý Cổ đông và nhà đầu tư như tài liệu đính kèm.

Trân trọng,

Đính kèm: 2019 10 10_Cong bo thong tin ve viec ky HD voi Nguoi lien quan_1341 DVKT-BTK.