Chứng chỉ, Chính sách, Muc tiêu SKATMTCL

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và OHSAS 18001:2007 cho Hệ thống quản lý Sức khỏe – An toàn – Môi trường – Chất lượng (14/08/2018)

Trong tháng 3/2018, Tổng công ty PTSC đã được tổ chức BSI (British Standards Institution) cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và OHSAS 18001:2007 cho Hệ thống quản lý Sức khỏe – An toàn – Môi trường – Chất lượng. PTSC ISO 9001-2015-VN PTSC ISO 14001-2015-VN PTSC OHSAS 18001-2007-VN Phạm vi chứng nhận

Chính sách An toàn Sức khỏe Môi trường và Chất lượng năm 2018 và Chính sách Rượu cồn và chất kích thích năm 2018 (14/08/2018)

Ngày 30/07/2018, Ông Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ban hành Chính sách An toàn Sức khỏe Môi trường và Chất lượng năm 2018 và Chính sách Rượu cồn và chất kích thích năm 2018. Chinh sach ATSKMTCL – PTSC – 2018 Chinh sach ruou con va chat kich thich – PTSC – 2018

Chính sách Sức khỏe An toàn Môi trường và Chất lượng và Chính sách Rượu cồn và chất kích thích (03/03/2016)

Ngày 06/03/2014, Ông Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ban hành Chính sách An toàn Sức khỏe Môi trường và Chất lượng năm 2014 và Chính sách Rượu cồn và chất kích thích năm 2014. Chinh sach ATSKMTCL nam 2014.pdf Chinh sach Ruou con va chat kich thich 2014.pdf