Sức khỏe, An toàn, Môi trường và Chất lượng (SKATMTCL)

Đào tạo phương pháp quản lý rủi ro theo ISO 310000 và COSO – Hướng đến mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp (16/11/2018)

Hiện nay, Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp (Enterprise Risk Management – ERM) là một trong những yêu cầu cấp bách nhằm đảm bảo doanh nghiệp phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt, nhiều yếu tố gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Tổng

Quan sát mối nguy khi làm việc (22/08/2018)

PTSC – Poster quan sat moi nguy khi lam viec

Bản tin SKATMTCL số 01 năm 2018 (22/08/2018)

PTSC – Ban tin SKATMTCL so 1 nam 2018

PTSC Đình Vũ đạt Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý tích hợp ATSKMTCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 và OHSAS 18001:2007 (30/10/2017)

Sau gần 10 năm hình thành và phát triển đến nay, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) – Thành viên của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã dần phát triển ổn định và khẳng định vị trí trong thị

Bản tin SKATMTCL số 1 năm 2017 (21/09/2017)

PTSC – Ban tin SKATMTCL So 1 nam 2017

Poster – Sử dụng Bảo hộ lao động cá nhân (21/09/2017)

PTSC – Poster – Su dung Bao ho lao dong ca nhan

PTSC liên tục cải tiến hệ thống quản lý SKATMTCL (04/04/2016)

Từ những ngày đầu thành lập, Tổng công ty DVKT luôn nhận định việc xây dựng và vận hành thành công Hệ thống quản lý Sức khỏe An toàn Môi trường Chất lượng là một trong những mục tiêu quan trọng nhất, là yếu tố không thể thiếu của Tổng công ty DVKT  trong bước đường