close
Công ty Liên doanh Malaysia Vietnam Offshore Terminal (MVOT)

Công ty Liên doanh Malaysia Vietnam Offshore Terminal (MVOT)

Công ty Liên doanh Malaysia Vietnam Offshore Terminal (MVOT)

 • place

  Địa chỉ: KL Eco City, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Công ty Liên doanh Vietnam Offshore Floating Terminal (VOFT)

Công ty Liên doanh Vietnam Offshore Floating Terminal (VOFT)

Công ty Liên doanh Vietnam Offshore Floating Terminal (VOFT)

 • place

  Địa chỉ đăng ký: Unit Level 13(A), Main Office Tower,Financial Park Labuan, JalanMerdeka 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia.

 •   Địa chỉ kinh doanh: Tầng 5, Tòa nhà PetroVietnam Tower, số 1 Lê Duẩn, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty Liên doanh PTSC South East Asia (PTSC SEA)

Công ty Liên doanh PTSC South East Asia (PTSC SEA)

Công ty Liên doanh PTSC South East Asia (PTSC SEA)

 • place

  Địa chỉ: 600 North Bridge Road, #23-01 Parkview Square, Singapore 188778

Công ty Liên doanh PTSC Asia Pacific (PTSC AP)

Công ty Liên doanh PTSC Asia Pacific (PTSC AP)

Công ty Liên doanh PTSC Asia Pacific (PTSC AP)

 • place

  Địa chỉ: 600 North Bridge Road, #23-01 Parkview Square, Singapore 188778

Công ty Liên doanh Rồng Đôi MV12 (MV12)

Công ty Liên doanh Rồng Đôi MV12 (MV12)

Công ty Liên doanh Rồng Đôi MV12 (MV12)

 • place

  Địa chỉ: 9 North Buona Vista Drive, #04-05, The Metropolis Tower 1, Singapore 138588

Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard)

Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard)

Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard)